Programma

Het programma van de SURF Onderwijsdagen bestaat uit een preconferentie waarin het onderwerp 'open leermaterialen' centraal staat en een algemeen programma dat in het teken staat van het thema onderwijs in beweging.

Preconferentie en centraal programma

De SURF Onderwijsdagen starten op 7 november om 9.00 uur met de preconferentie ‘Open leermaterialen, de kracht van delen’. Het centrale programma van de SURF Onderwijsdagen start op 7 november vanaf 12.00 uur.

Parellelsessies per thema

Sessies Online en blended onderwijs

Sessies Digitale leeromgeving

Sessies Digitaal toetsen Sessies Open leermaterialen
Sessies Learning analytics Sessies Nieuwe technologieën
Sessies Onderwijslogistiek  

Niet 1, maar 2 dagen inspiratie voor ho en mbo

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen aparte dag voor het hoger onderwijs. Het programma is dit jaar zo samengesteld dat beide dagen bedoeld zijn voor het mbo én het ho (hbo en wo). Belangrijk om te weten: de sessies die vanuit mbo-instellingen worden verzorgd zijn op één dag, woensdag 8 november, gepland.