home > programma > parallelsessie 1 

  Parallelsessieronde 1

  van 11.15 tot 12.15 uur

  De dubbele sessies hebben om 11.45 uur een zaalwissel.

  11.15 11.45 12.15

  Wacky Learning Space

  Technologie-ondersteund samenwerkend leren: bevindingen aan de KU Leuven

   

  GEANNULEERD: Onderwijsrevolutie: hoe technologie academische prestaties en kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten

  Een praktische toolkit voor blended learning

   

  Lessons learned voor succesvolle innovatieprojecten binnen online en blended onderwijs

  EduChain: endorsements van open badges met blockchaintechnologie

   

  Met eduID soepel door het onderwijs

  Geen lokaal? Wel lokaal! Hoeveel lokalen zijn nu echt bezet?   Live uitvoering als summatieve toets beoordelen en verwerken met GradeWork

  Hoe zet je kennisclips optimaal in in het onderwijs?

  Met virtual reality bereiden we studenten nog beter voor op de beroepspraktijk

  Living Textbook: het digitale tekstboek van de toekomst?

  Is een chatbot de docent van de toekomst? Wat chatbots kunnen betekenen voor het onderwijs

  Hoe staat het met de digitale leeromgeving? 4 best practices en een onderzoek

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  11.15 - 12.15 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

  Technologie-ondersteund samenwerkend leren: bevindingen aan de KU Leuven

  Marieke Pieters en Annelies Huysentruyt (KU Leuven)
  Zaal Dexter 15
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  De KU Leuven lanceerde in 2016 Het TECOL-project, met het bijhorende Edulab. In dit project ontwikkelen, implementeren en evalueren we educatief-technologische oplossingen die interactief en collaboratief leren meer centraal zetten en synchroon leren op afstand mogelijk te maken. In onze proeftuinen willen we de inzet van technologie optimaliseren op basis van wetenschappelijk onderbouwde resultaten. Het doel is de best mogelijke leerervaring voor de student creëren met daarnaast voldoende technologische ondersteuning voor de docent. Dit project wordt gekenmerkt door een goede wisselwerking tussen onderwijsinstelling, onderzoeksgroep en industriële partners. De expertise van elk zorgt voor een dynamische samenwerking.

  GEANNULEERD: Onderwijsrevolutie: hoe technologie academische prestaties en kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten

  Gwen Noteborn (Maastricht University)
  Zaal Dexter 15
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Deze sessie is helaas geannuleerd.

  Een praktische toolkit voor blended learning

  Chris Rouwenhorst en Martine ten Voorde (Universiteit Twente)
  Zaal Dexter 28
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  De Universiteit Twente heeft verschillende ervaringen opgedaan met blended-learningtrajecten. Deze trajecten variëren van kleine onderwijseenheden tot volledige vakken. Om docenten en onderwijsadviseurs te ondersteunen in het ontwerp- en ontwikkelproces van blended learning is een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit biedt praktische, behapbare handvatten voor blended learning. Hij is gebaseerd op literatuur en ervaringen en volgt het onderwijsontwerpmodel ADDIE. Er zitten verschillende ondersteunende materialen in, voor iedere stap van het ontwerpproces. De materialen samen kunnen gebruikt worden voor het opzetten van een volledige course. De materialen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gebruikt worden (bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een enkel webinar). Tijdens deze sessie hoor je onze ervaringen.

  Lessons learned voor succesvolle innovatieprojecten binnen online en blended onderwijs

  Janina van Hees en Michel Jansen (SURF)
  Zaal Dexter 28
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  Hoe richt je een innovatieproject voor blended of online onderwijs goed in? En hoe breng je het tot een goed einde? De projectleiders uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURF hebben zich aan deze taak gewaagd. De eerste 2 rondes zijn klaar, en SURF heeft bij hen de geleerde lessen opgehaald. In deze sessie hoor je hun beste tips en lessen voor een succesvol innovatieproject. Een greep: waarom het altijd meer tijd kost dan je dacht, waarom de 'sterdocenten' heus wel willen meewerken, hoe je kunt investeren in je team, waarom draagvlak geen bijzaak is. In kleine groepen discussiëren we over de tips en hoe je die kunt inzetten in je eigen onderwijspraktijk.

  EduChain: endorsements van open badges met blockchaintechnologie

  Frans Ward (SURF) en Steven Verkuil (Coinversable)
  Zaal Dexter 17
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Endorsements zijn waardeoordelen van badges of badgeclasses van anderen en vormen een belangrijk onderdeel van een openbadge-ecosysteem. In de openbadgespecificatie 2.0 kunnen sinds kort endorsements uitgegeven worden. Dit gebeurt nog weinig. SURFnet is een onderzoek en experiment gestart om samen met Coinversable (een start-up in blockchain-implementaties) te onderzoeken of we endorsements transparanter en beter valideerbaar kunnen maken met blockchaintechnologie. Het experiment is onderdeel van de Open Badge Pilot. Tijdens deze sessie presenteert Coinversable de opzet, werking en resultaten van dit experiment. Je hoort ook hoe blockchaintechnologie, toegepast in een blockchain voor het onderwijs (EduChain), meerwaarde kan hebben in een openbadge-infrastructuur.

  Met eduID soepel door het onderwijs

  Peter Clijsters, Maarten Kremers en Bart Kerver (SURF)
  Zaal Dexter 17
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Studenten en instellingen lopen tegen grenzen aan bij de flexibilisering van het onderwijs, bijvoorbeeld wanneer studenten buiten de eigen instelling willen studeren. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Om studentmobiliteit te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. SURF ontwikkelt nu een visie op het eduID. Het eduID kan niet alleen gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie over de student of van behaalde resultaten tussen de onderwijsinstellingen, maar ook voor authenticatie en autorisatie van de student tot het applicatielandschap bij meerdere instellingen. Tijdens deze sessie hoor je de visie die SURF aan het ontwikkelen is, en presenteren we een uitwerking van onderliggende use cases en de eerste 'mock-ups' van de mogelijkheden van eduID.

  Geen lokaal? Wel lokaal! Hoeveel lokalen zijn nu echt bezet?

  Niels van der Kam (Axians) en Ronald Ollebek (Avans Hogeschool)
  Zaal Dexter n.t.b.
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Onderwijslogistiek

  Je probeert als docent of student een lokaal of zaal te reserveren, maar krijgt te horen dat alles al bezet is. Een snelle blik door de gangen leert echter dat een aanzienlijk deel van de lokalen gewoon leeg is. Dat kan anders. Met onze gebouwbeheeroplossingen maken we de verwachte en de werkelijke bezetting van ruimtes inzichtelijk. Daarbij koppelen we informatie uit assetmanagementsystemen met roosterinformatie en data uit slimme sensoren, bijvoorbeeld wifi-accesspoints. Bij Avans Hogeschool werken we aan het inzichtelijk maken van bezetting op basis van CO2-sensoren. Simpel gezegd stijgt de CO2-concentratie in een ruimte naarmate er meer personen aanwezig zijn. Door gegevens slim te analyseren en combineren, kunnen we de waarschijnlijkheid inzichtelijk maken waarmee ruimtes daadwerkelijk bezet zijn. In deze sessie hoor je alles over onze gebouwbeheeroplossing.

  Live uitvoering als summatieve toets beoordelen en verwerken met GradeWork

  Roberto Barros Andrade (Codarts) en Stan Broos (Xebic)
  Zaal Dexter 26
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Binnen het uitvoerend kunstvakonderwijs vindt summatieve toetsing meestal plaats via een door de student live uitgevoerde opdracht. De student wordt individueel getoetst of binnen een groepsvoorstelling individueel beoordeeld. Een moeilijkheid is dat er bij de live performance ook externe beoordelaars betrokken kunnen zijn die niet verbonden zijn aan de organisatie maar wel ter plekken een geautoriseerd oordeel af moeten geven. Binnen GradeWork kun je dit gehele proces gemakkelijk ondersteunen voor student en examinator. Tijdens deze sessie zie je de uitdagingen en oplossingen.

  Hoe zet je kennisclips optimaal in in het onderwijs?

  Werner Degger en Arnout Probst (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Dexter 19
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  Bijna iedereen kent het begrip kennisclips. Maar waarom worden ze nog maar weinig toegepast in het onderwijs? Bij de UvA vonden we dat reden voor een onderzoek. Waar liggen de belemmeringen? Hoe zien de oplossingen er uit? En wat zegt de literatuur erover? Het leverde een reeks organisatorische, didactische en technische aanbevelingen op. En een voorwaarde: het lukt pas als we samen bewegen!

  Met virtual reality bereiden we studenten nog beter voor op de beroepspraktijk

  Pieter de Wit (Hogeschool van Amsterdam) en Rufus Baas (Mediacollege Amsterdam)
  Zaal Dexter 11/13
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  De Hogeschool van Amsterdam (faculteit Onderwijs en Opvoeding) en het Mediacollege Amsterdam (practoraat Het nieuwe kijken) hebben samen hoogwaardige VR-ervaringen als lesmateriaal bedacht en geproduceerd. Het doel daarvan is om meer authentieke ervaringen (lesmateriaal) te creëren voor studenten, op het gebied van bijvoorbeeld klassenmanagement. De HvA hoopt de studenten op deze manier nog beter voor te bereiden op de beroepspraktijk. Ze hebben samen een aantal VR-ervaringen gemaakt, als begin van een database. De scenario's zijn onder andere geschreven door docenten van de HvA. De acteurs zijn leerlingen van de opleiding tot filmacteur bij het Mediacollege. Zij leren door dit project acteren in een VR-setting.

  Living Textbook: het digitale tekstboek van de toekomst?

  Marie-Jose Verkroost, Ellen-Wien Augustijn en Rob Lemmens (Universiteit Twente)
  Zaal Dexter 24
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen 

  Niemand weet hoe het tekstboek van de toekomst eruit ziet. We komen daar alleen achter als we actief gaan experimenteren met verschillende vormen van webbased boeken in ons onderwijs. Op de faculteit ITC van de Universiteit Twente hebben we ons eigen digitale tekstboek ontwikkeld: Living Textbook. Behalve inhoud biedt dit tekstboek een visualisatie in de vorm van een conceptmap: een netwerk van concepten en relaties tussen die concepten, die de gebruiker in samenhang met tekst kan verkennen. Een belangrijk uitgangspunt is dat inzicht in de kennisstructuur van de docent het leren van de studenten stimuleert. Daarnaast verschillen studenten in voorkennis en de leerroutes die ze doorlopen. Niet-lineair leermateriaal past hierbij. Tijdens deze workshop ervaar je hoe het is om in een team je kennisstructuur te visualiseren, zie je onze Living Textbook-omgeving en denken we samen na over de toepassing en meerwaarde hiervan voor het onderwijs.

  Is een chatbot de docent van de toekomst? Wat chatbots kunnen betekenen voor het onderwijs

  Harry Rorije (Hogeschool Utrecht), Jaap Koelewijn (Helpr) en Remy Reurling (Helpr)
  Zaal Dexter 30
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  De lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht heeft een eerste ervaring opgedaan met het ontwikkelen van een virtuele studentenassistent in de vorm van een chatbot. Deze chatbot zetten we in om studenten hulp te bieden bij het begrijpen van de vakinhoud. Wat is de toekomst van deze chatbottechnologie (gebaseerd op artificial intelligence) en wat betekent dit voor de inrichting van ons onderwijs? Met elkaar gaan we op zoek naar toekomstscenario's voor het onderwijs waar de kracht van chatbots wordt benut.

  Hoe staat het met de digitale leeromgeving? 4 best practices en een onderzoek

  Marieke de Wit, Lianne van Elk (SURF) samen met Van Hall Larenstein, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Leiden en Hogeschool Windesheim
  Zaal Dexter 22
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Veel instellingen werken aan de vernieuwing van hun digitale leeromgeving. Het idee dat een digitale leeromgeving uit meerdere samenhangende componenten bestaat, wordt breed gedragen. Maar hoe organiseer je dat in de praktijk? En wat zijn de meest gebruikte applicaties? In deze postersessie laten 4 instellingen zien hoe ze de ontwikkeling van hun digitale leeromgeving aanpakken. Daarnaast presenteert SURF de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van de digitale leeromgeving in 2018.
  Deelnemende instellingen zijn:
  • Van Hall Larenstein (Elise Hebbink, Simone Bolt, Brian Pawirodinomo & Martijn Hoeke). De migratie naar Moodlerooms: een combinatie van het aangename (gesprek over didactiek) met het verplichte (overgang naar een nieuw LMS).
  • Christelijke Hogeschool Ede (Simeon Folkertsma). De hypecycle voorbij: de adoptie van de digitale leeromgeving bij de CHE.
  • Hogeschool Leiden (Mariette Siemons & Frowine den Oudendammer). Op weg naar ICT- professionalisering in 4 etappes.
  • Hogeschool Windesheim (Hans Bastiaan, Hermen Jager & Louis Klomp). Op weg naar een visie op de digitale leeromgeving.