home > programma > parallelsessie 2

  Parallelsessieronde 2

  van 13.15 tot 14.15 uur

  De dubbele sessies hebben om 13.45 uur een zaalwissel.

  13.15 13.45 14.15

  Wacky Learning Space

  Op weg naar een flexibele totaaloplossing voor digitaal toetsen

   

  Verleiden met lef en vertrouwen: digitaal toetsen bij Avans

  Misvattingen over blended learning: hoe ga je hiermee om?

   

  eStudybooks: concrete stappen met digitale studieboeken

  Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-project

   

  Programmeren integreren in je onderwijs? Geen heisa met interactieve notebooks

  Trends en innovatieve oplossingen op het gebied van academische integriteit   Wiskundeonderwijs voor ingenieurs innoveren met Brightspace

  Belangrijke succesfactoren van flipping the classroom

  Het spectrum van open onderwijs, van definitie tot toepassing

  Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief

  Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  13.15 - 14.15 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

  Op weg naar een flexibele totaaloplossing voor digitaal toetsen

  Bé Meerman en Ard Kosters (Universiteit Twente)
  Zaal Dexter 15
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Tijdens deze sessie nemen we je mee in onze casus over flexibel digitaal toetsen met Chromebooks, op de Universiteit Twente. Binnen deze casus hebben we een webbased component waarbij we toetssoftware faciliteren. Onze tweede component bestaat uit een flexibele cloudomgeving waarin we ook het toetsen van softwarevaardigheden kunnen faciliteren.

  Verleiden met lef en vertrouwen: digitaal toetsen bij Avans

  Eky Fioole, Marian Kat-de Jong, Hans van der Heijden en Julian Ramakers (Avans Hogeschool)
  Zaal Dexter 15
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Innoveren staat of valt met een goede implementatie. Die is vaak de sluitpost, maar zou juist de kern moeten vormen van het innovatieproces. Een pilot uitvoeren kost geen moeite, pas bij het opschalen wordt het lastig. Juist bij een kritisch proces zoals toetsing, waarbij de belangen hoog zijn en het afbreukrisico enorm, heb je een goede visie nodig, lef om daarmee aan de slag te gaan en vertrouwen om te geven en te krijgen. Telkens de verantwoorde grens op zoeken, vertrouwen op je eigen expertise. Collega's verleiden om uit hun comfort zone te stappen, in het diepe te springen terwijl je klaarstaat met zwemvest en zwemhaak. Wij nemen je mee in ons verhaal: hoe wij de grenzen opzoeken, elkaar meenemen en wel moeten vertrouwen bij het invoeren van digitaal toetsen.

  Misvattingen over blended learning: hoe ga je hiermee om?

  Barend Last en Yolande Spoelder (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Dexter 28
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  ‘Blended learning is toch gewoon ICT gebruiken?’,‘Blended learning is niets meer dan een verkapte bezuinigingsregel!’, ‘Blended Learning leidt tot verschoolsing.’ In gesprekken met docenten komen deze uitspraken regelmatig voorbij. Het zijn hardnekkige misvattingen die de implementatie flink kunnen hinderen. Ze ontstaan door onduidelijkheid over het betrekkelijk vage label blended learning. In deze discussiesessie bespreken we daarom bovenstaande en andere veelvoorkomende misvattingen die met het label vergezeld gaan. Aan de hand van stellingen onderzoeken we wat er aan de misvattingen ten grondslag ligt. Is het angst? Een excuus? Of misschien twijfel? Daarna bespreken we hoe we deze misvattingen uit de wereld krijgen. Of moeten we concluderen dat sommige toch echt op waarheid berusten?

  eStudybooks: concrete stappen met digitale studieboeken

  Carine Joosse (Hanzehogeschool)
  Zaal Dexter 28
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen 

  De Hanzehogeschool voert in studiejaar 2018-2019 samen met SURF, diverse uitgevers en studieboekenplatform BUKU, een pilot uit met eStudybooks, in navolging van de proef bij de Erasmus Universiteit in 2017. In eStudybooks worden digitale studieboeken aangeboden. Eerstejaarsstudenten van 5 opleidingen er inmiddels mee aan de slag. In deze sessie hoor je welke businessmodellen die uitgevers hanteren en verneem je de eerste reacties en ervaringen van studenten en docenten. Maar we gaan ook in dialoog. Dus wil je meedenken over de toekomst van eStudybooks of heb je bijvoorbeeld een visie op geïntegreerde leeromgevingen? Kom dan naar deze inspirerende sessie!

  Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-project

  Jan-Paul van Staalduinen (TU Delft)
  Zaal Dexter 22
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Studiedata

  Het STELA-project (Successful Transition from secondary to higher Education using Learning Analytics) is een Europees project, gestart in 2015, en heeft als doel de overgang van secundair naar hoger onderwijs te verbeteren door middel van learning analytics. Hiertoe heeft het project een learning-analyticsbenadering ontwikkeld, getest en geëvalueerd, die zich richt op het bieden van formatieve en summatieve feedback aan studenten in de overgang naar het hoger onderwijs. Naast een studentendashboard heeft het project dashboards ontwikkeld voor studieadviseurs en docenten, die gebruikt kunnen worden om counseling en onderwijspraktijken te verbeteren. In deze sessie presenteren we de resultaten, uitkomsten, en geleerde lessen van het project.

  Programmeren integreren in je onderwijs? Geen heisa met interactieve notebooks

  Machiel Jansen en Annette Langedijk (SURF)
  Zaal Dexter 22
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Big data-analyse en zelf kunnen programmeren zijn belangrijke competenties. Daarom spelen die een steeds belangrijkere rol in het onderwijs. Als je als docent een cursus op dit gebied wilt geven, hoe zorg je dan dat de student zelfstandig aan de slag kan? Jupyter Notebook is een interactieve webapplicatie waarin de student documenten, zogeheten notebooks, kan creëren met daarin computercode, opgemaakte tekst, vergelijkingen en visualisaties. Via de SURF JupyterHub krijgen studenten eenvoudig toegang tot een persoonlijke webomgeving, waarin het lesmateriaal en de oefeningen klaarstaan. De student hoeft zelf niets te installeren en Jupyter Notebook werkt onafhankelijk van het gebruikte OS. Er gaat dus geen kostbare lestijd verloren voordat de student zelf aan de slag kan. Bovendien is de onderwijsinstelling verzekerd van een betrouwbare en veilige omgeving zonder privacyproblemen. In deze sessie krijg je een demonstratie van de SURF JupyterHub, een multi-useromgeving voor Jupyter Notebooks.

  Trends en innovatieve oplossingen op het gebied van academische integriteit

  Cees Poortman (Turnitin)
  Zaal Dexter 26
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen 

  Sinds Turnitin 20 jaar geleden als 's werelds eerste tool voor plagiaatdetectie werd opgericht, krijgen instellingen anno 2018 steeds meer te maken met andere vormen van academische fraude. Zo is er ghostwriting: een veelgebruikte praktijk in de literaire wereld, maar problematisch in een academische context. Wat als een student een paper door iemand anders laat schrijven en dit als eigen werk inlevert? Deze wanpraktijk, ook bekend als 'contract cheating', krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Onze onderwijspartners vragen om een oplossing. Die bieden we nu in de vorm van een nieuw, modulair cloudplatform waarbij we forensische linguïstiek toepassen. Turnitin omarmt hiermee het tijdperk van machine learning en data analytics om zo de volgende generatie tools op de markt te zetten die inspelen op nieuwe trends en een cultuur van academische integriteit verder kunnen ondersteunen.

  Wiskundeonderwijs voor ingenieurs innoveren met Brightspace

  Erna Kotkamp (TU Delft) en Annoesjka Cabo (TU Delft)
  Zaal Dexter 26
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Online en Blended Onderwijs

  TU Delft gebruikt Brightspace om blended-learningactiviteiten te ondersteunen. Met een combinatie van Brightsight-functies en andere, geïntegreerde tools wordt een gevarieerde leerervaring gecreëerd. Deze leerervaring is specfiiek toegepast op het wiskundeonderwijs voor een brede groep technische studenten. In deze sessie gaan we met name in op de integratie met Grasple, een online trainingsprogramma voor wiskundeoefeningen.

  Deze sessie is in het Engels.

  Belangrijke succesfactoren van flipping the classroom

  Estella Griffioen en Marcella Pavias (Hogeschool Inholland)
  Zaal Dexter 17
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Online en Blended onderwijs

  Wil jij of ben jij met flipping the classroom aan de slag en ben je benieuwd hoe je dit effectiever kunt doen? Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van prikkelende stellingen in groepen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen. De inzet van video in het kader van flipping the classroom kan een krachtig middel zijn om het leerproces effectief te ondersteunen. Technologie speelt daarbij een grote rol. Recent onderzoek wijst uit dat flipping the classroom alleen effectief is als goed wordt nagedacht over de inzet en uitvoering. Dat blijkt in de praktijk problematisch. In de workshop presenteren wij ook praktische handreikingen voor het toepassen van flipping the classroom, die wij verzameld hebben op basis van onderzoek in het hbo. Deze handreikingen geven docenten de mogelijkheid om de tijd te reduceren die nodig is voor een effectieve implementatie.

  Het spectrum van open onderwijs, van definitie tot toepassing

  Robert Schuwer (Fontys Hogescholen) en Martijn Ouwehand (TU Delft)
  Zaal Dexter 24
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen 

  Open onderwijs is een breed begrip, breder dan alleen online aanbieden van vakken of delen van leermaterialen. Verken met ons wat open onderwijs nog meer kan omvatten, zoals het via open platforms verbinden van de buitenwereld met de leeromgeving, open vormen van assessment of cocreatie van bronnen door docenten en studenten. Leer van good practices rondom onder andere deze aspecten en ontdek tijdens een Lagerhuisdebat wat er nodig is om open onderwijs te implementeren in jouw instelling.

  Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief

  Bas Cordewener en Tom Dousma (grondleggers SURF Onderwijsdagen)
  Zaal Dexter 30
  13.15 - 14.15 uur
  Thema 20e editie SURF Onderwijsdagen

  Wat is de potentie en het resultaat van innovatie? Dat gaan we onderzoeken door terug te kijken op trends en innovatieverwachtingen uit het verleden. Kijk je met ons mee? De organisatie van de OWD heeft ons, organisatoren van de eerste 15 SURF Onderwijsdagen, gevraagd een bijdrage te leveren aan deze twintigste editie. Samen met 5 ervaren innovatie-experts kijken we naar onze en jouw eigen ervaringen en lessen ten aanzien van trends en vernieuwing. Wat is er terechtgekomen van al die trends, verwachtingen en innovatie-inspanningen? Door die vraag te beantwoorden, kunnen ervaringen uit het verleden ons helpen om huidige trends en innovaties beter te duiden. En kunnen we de verwachtingen die we ervan hebben, zo nodig relativeren.

  Geen flexibilisering zonder digitaal toetsen

  Sharon Klinkenberg (Universiteit van Amsterdam) en Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zaal Dexter 11/13
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Digitaal toetsen heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht gemaakt. Instellingen hebben geïnvesteerd in enorme toetszalen, toetsapplicaties aangeschaft en het ondersteuningsmodel op orde gebracht. Aan de groei zit echter een plafond. Piekbelasting, overstijging van het aanbod en ook beleid gericht op flexibilisering van het onderwijs maken dat we moeten uitwijken naar meer flexibele toetsvormen. 'Any time any place assessment' wordt de laatste jaren steeds vaker geroepen, maar wat is daar eigenlijk voor nodig? In deze sessie schetsen we een toekomstbeeld waarin flexibilisering optimaal mogelijk is. Hoe ver staan we daar nog vanaf en wat moet er in de tussentijd gerealiseerd worden?