home > programma > parallelsessie 3

  Parallelsessieronde 3

  van 14.40 tot 15.50 uur

  De dubbele sessies hebben om 15.20 uur een zaalwissel.

  14.50 15.20 15.50

  Wacky Learning Space

  Student zoekt met technologie zelf naar relevant studiemateriaal

   

  Communicatievaardigheden oefenen op je smartphone, waar en wanneer je wilt

  De samengestelde digitale leeromgeving als 1 geheel: (hoe) moet dat?

   

  Bouwstenen voor de toekomstige (digitale) leeromgeving

  De Leerplanner: een curriculum bouwen om flexibel onderwijs te faciliteren

   

  Studeren bij 2 instellingen en toch rooster- en studievoortganginformatie in 1 app met de OOAPI

  OSIRIS Link: met een open SIS kun je innoveren!   Hoe zorg je dat docenten en studenten nieuwe technologie wél gaan gebruiken?

  Blended Learning Puzzle: blended modules ontwerpen in 3 stappen

  Vooruit met de geit: adoptie van technologie en digitaal toetsen

  Trendradar onderwijsvernieuwing

  Hoe overleef je de AVG?

  7 dingen die echt werken: blended learning vormgeven met bewezen onderwijsprincipes

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  11.15 - 12.15 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

  Student zoekt met technologie zelf naar relevant studiemateriaal

  Gijs van Dijck en Marcel Schaper (Maastricht University)
  Zaal Dexter 15
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Digitale leermaterialen  

  Studenten nemen normaal gesproken literatuur en ander studiemateriaal tot zich dat docenten hun voorschrijven. Maar idealiter zoeken ze daar zelf naar. In deze sessie zie je hoe dit kan worden bereikt in het juridische domein. Door de opkomst van computationele methoden kun je de relevantie van rechtspraak en andere juridische informatie bepalen aan de hand van algoritmen en visualisaties. Je maakt kennis met de tool Case Law Analytics, waarin rechtenstudenten zelf datasets kunnen samenstellen en rechtspraak kunnen analyseren aan de hand van netwerkanalysetechnieken. Dit concept kan tevens worden gebruikt voor het herkennen van relevante literatuur.

  Communicatievaardigheden oefenen op je smartphone, waar en wanneer je wilt

  Vincent de Boer, Jeroen Janssen en Koos Winnips (Rijksuniversiteit Groningen)
  Zaal Dexter 15
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Het oefenen van communicatieve vaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen, slechtnieuwsgesprekken, of het geven van een pitch) leer je door veel te oefenen. Daar ontbreekt soms de tijd voor, en studenten vinden het confronterend om direct met een live publiek te oefenen. Via de mobiele app TrainTool kunnen studenten ongelimiteerd oefenen met videorollenspellen, zichzelf beoordelen en feedback op hun resultaten vragen aan hun medestudenten en coaches. Op de Rijksuniversiteit Groningen hebben nu meer dan 1000 studenten geoefend met deze app. Voor studenten is het confronterend om zichzelf terug te zien, maar wel heel leerzaam. In onderwijsprogramma's heeft dit ertoe geleid dat contacttijd is vervangen door online voorbereidingstijd. In deze sessie laten we zien hoe we TrainTool gebruiken en evalueren en hoor je hoe we er content voor produceren.

  De samengestelde digitale leeromgeving als 1 geheel: (hoe) moet dat?

  Lianne van Elk, Marieke de Wit, Frank Niesten, Herman van Dompseler, Ronald Ham (SURF)
  Zaal Dexter 11/13
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  De digitale leeromgeving van instellingen bestaat steeds vaker uit een geheel van verschillende applicaties en diensten. Veel instellingen hebben naast een LMS ook een applicatie voor toetsen, voor feedback, voor samenwerken etc. Hoe zorg je nu dat de leeromgeving door de studenten en docenten als 1 geheel wordt ervaren? En in hoeverre vinden docenten en studenten dit eigenlijk nodig? SURF heeft onderzocht hoe je kunt zorgen voor een goede visuele integratie van de onderdelen van de digitale leeromgeving. We presenteren kort de bevindingen en daarna discussiëren we met een panel van docenten en studenten over de bovenstaande vragen. Je kunt vragen stellen aan het panel, maar ook je eigen mening geven.

  Bouwstenen voor de toekomstige (digitale) leeromgeving

  Judith Zwerver-Bergman en Niek Siero (Saxion)
  Zaal Dexter 11/13
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Hoe ziet het toekomstige onderwijs eruit? Welke eisen stelt dit aan de (digitale) leeromgeving? Saxion onderzocht deze vragen, waarbij docenten, ondersteuners maar óók studenten intensief werden betrokken. Via een instellingsbrede enquête en discussiesessies hebben we gekeken welke aspecten van het toekomstige onderwijs voor onze gebruikers belangrijk zijn. Daaruit zijn verrassende resultaten gekomen. Die hebben we door de studenten, docenten en ondersteuners laten uitwerken in gebruikers- en onderwijsscenario's met onderliggend het programma van eisen. Hoe gaan we nu verder? Voldoet onze huidige leeromgeving? Welke eisen en wensen zijn uit het intensieve traject naar voren gekomen? Hoe hebben we in elke stap van het proces draagvlak proberen te creëren? En welke ervaringen van andere instellingen hebben we in ons traject meegenomen? Vragen waar je in onze sessie antwoord op krijgt.

  De Leerplanner: een curriculum bouwen om flexibel onderwijs te faciliteren

  Casper Zuidwijk (Hogeschool Utrecht)
  Zaal Dexter 28
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs 

  De Hogeschool Utrecht werkt aan de Leerplanner, een applicatie waarmee studenten een flexibele leerroute kunnen plannen. Daarbij is het onderwijs leidend om flexibiliteit mogelijk te maken en sturen zij het ontwikkelproces. In deze sessie laten we zien hoe we als ontwikkelteam de input van studenten, onderwijs en medewerkers omzetten in een werkbare tool.

  Studeren bij 2 instellingen en toch rooster- en studievoortganginformatie in 1 app met de OOAPI

  Jocelyn Manderveld (SURF) en Jacco Jasperse (HZ University of Applied Sciences)
  Zaal Dexter 28
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs 

  Onderwijsinstellingen willen steeds vaker hun onderwijsdata via bijvoorbeeld apps beschikbaar stellen aan studenten, docenten, medewerkers, bezoekers en andere instellingen. Dit kan met behulp van de Open Onderwijs API (OOAPI), een nationaal geborgde standaard voor de uitwisseling van onderwijsdata. Dit is zeker handig voor studenten die bij 2 instellingen studeren. Zij zijn gebaat bij een app die de studievoortgang- en roosterinformatie kan opvragen bij de SIS'en van de verschillende instellingen. SURF onderzoekt samen met HZ University of Applied Sciences en CACI of zij hiervoor gezamenlijk een proof of concept kunnen ontwikkelen. Doel is om te kijken of de informatie uit Osiris, bij verschillende instellingen, via de OOAPI en via 1 centraal koppelvlak in 1 app samengevoegd kan worden. Tijdens deze sessie hoor je de resultaten van dit project.

  OSIRIS Link: met een open SIS kun je innoveren!

  Gerrit Lauwers (CACI) en Frank Vercoulen (TU Eindhoven)
  Zaal Dexter 26
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Vernieuwing en digitalisering in het onderwijs vereist een open studentinformatiesysteem (SIS). Met het integratieplatform OSIRIS Link is het relatief eenvoudig om verbindingen te leggen en te beheren tussen het SIS OSIRIS en andere systemen, zoals roosterpakketten en LMS’en. Zo ontstaat er 1 digitale omgeving voor studenten, docenten en medewerkers. Tijdens onze presentatie krijg je onder andere antwoord op deze vragen: welke koppelingen en vernieuwingen hebben we de afgelopen 2 jaar samen met klanten en andere partijen gerealiseerd? Hoe gaan we om met vernieuwingen als studeren aan meerdere instellingen, 1 studentenapp voor alles en de Open Onderwijs API? Daarnaast vertelt de TU Eindhoven over de integratie van OSIRIS met het LMS van Canvas.

  Hoe zorg je dat docenten en studenten nieuwe technologie wél gaan gebruiken?

  Lieke Rietrae (Work21) en Loes van Dril (E-office)
  Zaal Dexter 26
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Herken je het? Je hebt een nieuw programma of device geïnstalleerd en beschikbaar gemaakt voor docenten en/of studenten. Maar helaas: ze gebruiken het niet zoals het bedoeld is, of zelfs helemaal niet. Dat is jammer, want je wilde een doel bereiken. Het onderwijs innoveren en moderniseren bijvoorbeeld, of juist de werkdruk verminderen. Waarom lukt dit dan niet? En hoe kun je ervoor zorgen dat de organisatie er wel de vruchten van plukt? Wij hebben als partners veel ervaring opgedaan met het implementeren van nieuwe software en hardware. We hebben een praktische aanpak met scenario's, die ervoor zorgt dat de docenten en studenten wel het voordeel in gaan zien. Veel scholen denken vanuit het programma, maar dat werkt vaak niet goed. In deze aanpak staan de werk- en leerprocessen centraal. In deze sessie krijg je veel praktische tips.

  Blended Learning Puzzle: Blended modules ontwerpen in 3 stappen

  Joyce Dekens, Janine Haenen en Joanne Heidinga (Haagse Hogeschool)
  Zaal Dexter 19
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Online en blended onderwijs 

  Een lesmodule blended en activerend maken vraagt het nodige puzzelwerk. Dit doe je niet zomaar, maar met een goede reden en een helder doel. Blended learning is namelijk geen vaststaande formule die overal ingezet kan worden, het is een puzzel die docenten (en studenten) samen leggen. De Blended Learning Puzzle is een middel om met een vakgroep in 2 sessies van 2 uur een blended les te bedenken en ontwerpen. In deze sessie spelen we een snelle versie van de Blended Learning Puzzle, zodat je een idee krijgt van de opzet en inhoud.

  Vooruit met de geit: adoptie van technologie en digitaal toetsen 

  Wil de Groot-Bolluijt (GrootBolwerk) en Meta Keijzer-de Ruijter (TU Delft)
  Zaal Dexter 24
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Inzicht in praktische implementatiemethoden kan helpen om onderwijsinnovatie te versnellen. We nodigen je in deze workshop uit om daar een bijdrage aan te leveren. We richten ons specifiek op digitaal toetsen: instellingen moeten nog veel hobbels nemen om deze vorm van toetsen optimaal in te zetten. Na een korte introductie over adoptie van technologie en implementatiemethoden voor digitaal toetsen ga je zelf de slag om op basis van praktijkvoorbeelden ervaring te delen. Dit ga je doen vanuit 3 perspectieven: kansen, uitdagingen en valkuilen. We richten ons op verschillende stakeholders in het proces van digitaal toetsen: de eindgebruiker, support en management. Aan het eind van de workshop stellen we praktische tips op voor het implementeren en faciliteren van digitaal toetsen.

  Trendradar Onderwijsvernieuwing 

  John Doove (SURF) en Bas Cordewener (Jisc)
  Zaal Dexter 30
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Nieuwe technologie

  In deze interactieve sessie kijken we vooruit: wat zijn de trends en vernieuwingen die in het onderwijs op ons af komen? Aan de hand van Trendradar gaan we in op vragen als: welke trends gaan impact hebben en welke zijn slechts hypes? Hoe disruptief zijn ze en hoeveel invloed hebben we er eigenlijk zelf op? Een leuke en nuttige sessie om trends op waarde te schatten en dit mee te nemen in de (meer)jarenplannen binnen je instelling. Deze sessie vormt een mooi tweeluik met de sessie ‘Reflectie op vernieuwing’ waarin wordt teruggekeken naar de vernieuwingen die door de jaren heen op ons afkwamen en hoe succesvol deze waren. Uiteraard zijn beide sessies afzonderlijk te bezoeken.

  Hoe overleef je de AVG?

  Sebas Veeke (SURF)
  Zaal Dexter 17
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Studiedata

  Hoor jij ook steeds 'AVG dit, AVG dat', maar heb je eigenlijk geen idee waar al die mensen het over hebben? Kom dan naar deze spoedcursus AVG waarin je zonder voorkennis kunt leren wat de AVG wel en niet is. Een beetje laat (de AVG wordt immers sinds 25 mei van dit jaar toegepast), maar zoals *GEANONIMISEERD DOOR AVG* al eens zei: beter laat dan nooit. Deze sessie wordt praktisch ingestoken, zodat je hem ook kunt volgen als je geen juridische achtergrond hebt. Na de sessie weet je wat de AVG is en hoe je deze kunt gebruiken om goed om te gaan met persoonsgegevens.

  7 dingen die echt werken: blended learning vormgeven met bewezen onderwijsprincipes

  Wiebe Dijkstra (TU Delft), Peter Dekker (Hogeschool van Amsterdam) en Natasa Brouwer (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Galloway
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Online en Blended Onderwijs

  In het onderwijs wordt het steeds belangrijker om 'evidence supported' te werken, dat wil zeggen te werken vanuit onderwijsconcepten waarvan de waarde wetenschappelijk bewezen is. De vraag is alleen: hoe kun je dit in de praktijk brengen? Tijdens deze interactieve workshop leer je verschillende bewezen onderwijsprincipes kennen. In kleine groepen bespreken we hoe deze principes in blended onderwijs toegepast kunnen worden. Je gaat naar huis met een aantal concrete ideeën voor jouw ultieme evidence supported blended cursus.