home > programma > parallelsessie 4

  Parallelsessieronde 4

  van 11.15 tot 12.15 uur

  De dubbele sessies hebben om 11.45 uur een zaalwissel.

  11.15 11.45 12.15

  Wacky Learning Space

  Nieuw: future carelabs in het onderwijs

   

  Smartphone in het onderwijs: digitaal leermiddel of digitale afleiding?

  Hoe haal je ruis van de lijn bij de implementatie van een nieuw DLWO?

   

  Hoe kom je als pluriforme organisatie tot een uniforme leeromgeving?

  Meer inzicht in inhoud, structuur en opbouw van een curriculum

   

  Van handmatig matchen naar digitaal matchen

  Afspraken maken: geen heen-en-weer-gemail meer!   Agile implementatie van een cloudgebaseerd LMS

  Belevingsgericht en multimodaal leren met augmented reality in medisch onderwijs

  Cocreatie van onderwijsmaterialen: het open textbook als onderwijsvorm

  Open leermateriaal: ontwerp, ontwikkel, deel!

  Stekeblind en Oost-Indisch doof? Digitale toegankelijkheid en media

  Onderwijslogistiek is hersengymnastiek

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  11.15 - 12.15 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

  Nieuw: future carelabs in het onderwijs

  Gerie Haartman en Marjolein van Vulpen (ROC Midden Nederland)
  Zaal Dexter 15
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Er verandert veel in de zorg: ouderen blijven langer thuis wonen, budgetten worden lager, er komt een arbeidsmarkttekort. Om studenten beter op deze ontwikkelingen voor te bereiden, lanceert ROC Midden Nederland 3 nieuwe future carelabs op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ICT. 1 daarvan is het basislab van het Gezondheidszorg College in Utrecht. Door studenten, de zorg- en welzijnsprofessionals van morgen, te laten werken met slimme innovaties in een interactief lab krijgen ze de ruimte om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Techniek in de zorg zal in het basiscurriculum verankerd zijn. Wij nemen je in deze sessie mee in de verhaallijn, de realisatie en didactische onderbouwing van het basislab en de uitdagingen waar we voor staan.

  Smartphone in het onderwijs: digitaal leermiddel of digitale afleiding?

  Andrieke Thissen (Saxion)
  Zaal Dexter 15
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Online en Blended onderwijs

  Smartphones zijn inmiddels overal: tijdens de les kunnen ze efficiënt worden ingezet om lessen aantrekkelijker te maken en de interactie te bevorderen. Maar wat als studenten de grip op hun telefoongebruik verliezen? Als de telefoon geen middel meer is, maar een apparaat waarvan ze afhankelijk zijn of zelfs verslaafd aan raken, onder andere door social media? In deze sessie kijken we kritisch naar telefoongebruik in de klas, vanuit een neuropsychologisch, didactisch en sociaal-maatschappelijk perspectief. Ook studenten zelf komen ‘aan het woord’: in recent onderzoek zijn de meningen, ervaringen en kennis van 88 eerstejaars hbo-studenten over dit thema in kaart gebracht, nadat zij gedurende 8 weken hun telefoon niet bij zich mochten houden in de les.

  Hoe haal je ruis van de lijn bij de implementatie van een nieuw DLWO?

  Robert Elbers, Hans Nouwens en Nico Juist (Hogeschool Leiden) met medewerking van sig DLWO
  Zaal Dexter 17
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Hogeschool Leiden heeft, net als veel andere instellingen, een nieuwe DLWO! De hogeschool heeft ingekocht, ontwikkeld, uitgefaseerd, getraind en geïmplementeerd. In deze workshop krijg je een kijkje in de keuken van de aansturing van zo’n complex traject. De ervaring van Hogeschool Leiden wordt vergeleken met ervaringen binnen andere instellingen. Samen met de SIG DLWO bespreken we hoe we de aanpak, beschreven in de SURF-whitepaper 'Multimodale Governance aanpak met HORA' kunnen gebruiken voor vervolgtrajecten. Want een DLWO is natuurlijk nooit af en als we de aard van een innovatietraject beter begrijpen, kunnen we misschien overstappen van de draaimolen van besluitvorming naar een achtbaan van versnelling.

  Hoe kom je als pluriforme organisatie tot een uniforme leeromgeving?

  Paul den Hertog (Hogeschool van Amsterdam), Sijo Dijkstra (Universiteit van Amsterdam) en Daan Jonker (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zaal Dexter 17
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Veel hogeronderwijsinstellingen denken na over de toekomst van hun digitale leeromgeving: ze zijn bijvoorbeeld een nieuwe leeromgeving aan het selecteren, implementeren of (leren) gebruiken. De gebruikers van die leeromgeving vormen doorgaans geen uniforme groep. Toch wil de onderwijsinstelling vaak een eenduidige, uniforme leeromgeving, die een diversiteit aan onderwijs- en werkvormen kan ondersteunen. Hoe kom je als pluriforme organisatie tot een uniforme leeromgeving? In deze sessie gaan we in op deze vraag en presenteren we een aantal best practices van de VU, UvA en de HvA.

  Meer inzicht in inhoud, structuur en opbouw van een curriculum

  Tom Broens (Amsterdam UMC)
  Zaal Dexter 22
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Studiedata

  De opleiding Medische Informatiekunde van het AMC/UvA heeft een online curriculumtool ontwikkeld. Deze tool geeft managers, docenten en studenten meer inzicht in de inhoud en structuur van een curriculum. Door o.a. eindtermen, leerdoelen en leerlijnen te verzamelen, te combineren en slim te visualiseren ontstaat een dynamisch overzicht van een onderwijsprogramma. Hiermee kunnen de gebruikers beter creëren, controleren, communiceren en samenwerken binnen hun onderwijs(programma's). In deze sessie krijg je een demonstratie van de tool, en hoor je welke mogelijkheden er zijn om met zo'n tool ook toetsing en activiteiten beter inzichtelijk te maken en op elkaar af te stemmen.

  Van handmatig matchen naar digitaal matchen

  Bert Ardesch en Joël Matulessij (Hogeschool Rotterdam)
  Zaal Dexter 22
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Het stagebureau van het Instituut van de Gezondheidszorg bij Hogeschool Rotterdam matcht studenten van verschillende opleidingen met stagebedrijven. Door de diversiteit van het matchen, de grote aantallen studenten en aangepaste voorwaarden voor het plaatsen van studenten, voldeden Excel-sheets niet meer. Interne onrust, weinig zicht op het beoogde aantal stageplekken, dubbele boekingen: allemaal redenen om ons werkproces te digitaliseren. Door deze keuze hebben wij in kleine stapjes grote verbeteringen kunnen realiseren. Denk aan diversiteit van matchen, historie van stageplekken, verschillende werkwijzen en natuurlijk digitale dossiervorming voor begeleiding en accreditatie. De volgende stap is om ook de begeleiding van studenten beter te gaan ondersteunen. In deze sessie nemen we je mee in onze best practice, en laten we vanuit verschillende perspectieven zien hoe we zijn overgestapt van handmatig naar digitaal matchen.

  Afspraken maken: geen heen-en-weer-gemail meer!

  Sean Stellingwerff (Planzelf), Bé Meerman en Karel Masselink (Universiteit Twente)
  Zaal Dexter 26
  11.15 - 11.45 uur
  Thema Nieuwe technologie

  In deze sessie leer je hoe de Universiteit Twente een grote slag heeft gemaakt op het gebied van individuele en groepsafspraken met studenten. Studenten hebben vaak een contactmoment met bijvoorbeeld hun studieadviseur, docent of stagebegeleider. Bij veel onderwijsinstellingen worden deze afspraken nog gemaakt met heen-en-weer mailen, per telefoon, of met een losstaand afsprakensysteem. Dit levert veel dubbele boekhouding op, zoals het bijhouden van beschikbaarheid op 2 plekken. De Universiteit Twente heeft deze problemen opgelost, en er zelfs meer gemakken voor in de plaats gekregen, met het online afsprakensysteem Planzelf. Leer tijdens deze sessie, die in samenwerking met de Universiteit Twente wordt georganiseerd, hoe medewerkers nu meer tijd overhouden voor belangrijke werkzaamheden en meer tijd hebben voor de student of leerling.

  Agile implementatie van een cloudgebaseerd LMS

  Bas ten Holter (Canvas LMS), Ingo Golz en Wanda Fracheboud (Hogeschool Utrecht)
  Zaal Dexter 26
  11.45 - 12.15 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Hogeschool Utrecht heeft succesvol een nieuw LMS geïmplementeerd. De HU gebruikt agile project- en implementatiemethoden. Clouddiensten passen goed bij deze aanpak omdat rapid prototyping en gebruikersbetrokkenheid mogelijk zijn. In deze sessie hoor je de resultaten en de ervaringen van de HU.

  Belevingsgericht en multimodaal leren met augmented reality in medisch onderwijs

  Jelger Kroese (Universiteit Leiden)
  Zaal Dexter 11/13
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Centre for Innovation en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben samen een Hololens-applicatie ontwikkeld die op een realistische en interactieve manier het proces simuleert van lichamelijk onderzoek naar longaandoeningen. Studenten zijn zelf fysiek onderdeel van de simulatie, en bevinden zich dus als het ware midden in het beeld en het geluid. Zo kunnen ze de werking van het lichaam en de virtuele anatomische weergave in samenhang ontdekken. Tijdens deze sessie krijg je een demonstratie van de Hololens-applicatie. Daarnaast hoor je welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de applicatie een affectieve, multimodale, belevingsgerichte en collaboratieve leeromgeving faciliteert.

  Cocreatie van onderwijsmaterialen: het open textbook als onderwijsvorm

  Michiel de Jong (TU Delft) en Peter Becker (Haagse Hogeschool)
  Zaal Dexter 19
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen

  Voor het vinden, creëren en hergebruiken van open leermaterialen zijn vooral docenten verantwoordelijk. Maar als onderwijsmaterialen open beschikbaar zijn, kunnen niet alleen docenten, maar ook studenten de materialen gebruiken. Dit maakt het mogelijk om onderwijsvormen met deze open leermaterialen te ontwikkelen. In deze workshop hoor je wat een een open textbook is, wat je nodig hebt om het te maken en bediscussiëren we de motivatie voor het cocreëren van open onderwijsmaterialen. Dit is onderdeel van het concept Open Pedagogy: onderwijs dat ontworpen is rondom de principes van open access, die we kort introduceren. Met deze kennis ga je zelf een casus doen over het maken van open leermaterialen met studenten, als onderwijsvorm die je in je lessen kunt verwerken. Deze casus werk je met een groep uit, waarna je jouw casus presenteert aan andere groepen.

  Open leermateriaal: ontwerp, ontwikkel, deel!

  Kirsten Veelo en Michel Jansen (SURF)
  Zaal Dexter 30
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen

  Met het vrij beschikbaar digitaal leermateriaal van anderen (open leermateriaal) verrijken docenten hun eigen onderwijs, het biedt inspiratie én bespaart tijd. Als maker ontwikkel je in de eerste plaats materiaal dat past bij jouw onderwijsontwerp en de behoeftes van jouw studenten. Maar door in een vroeg stadium rekening te houden met hergebruik maak je jouw materiaal interessanter voor vakcollega's. In deze workshop verken je de kenmerken van digitaal leermateriaal dat geschikt is voor hergebruik. Denk daarbij aan specifieke ontwerprichtlijnen voor het materiaal, formaten die aanpasbaar zijn en verschillende open licenties. Er komen docenten aan het woord die ervaring hebben met het gebruik van andermans materialen, dan wel eigen materialen ontworpen en gedeeld hebben met het doel hergebruik voor ogen.

  Stekeblind en Oost-Indisch doof? Digitale toegankelijkheid en media

  Martijn Hoeke (Van Hall Larenstein) en Jantine te Molder (Saxion)
  Zaal Dexter 28
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Hoe blind en doof zijn wij zelf eigenlijk voor de vraag van onze slechtziende, blinde, slechthorende en dove studenten om ook te kunnen profiteren van het grote media-aanbod in ons onderwijs? Denk aan: video's, afbeeldingen, infographics, podcasts, noem maar op. Maar hoe ervaren studenten met een visuele en/of auditieve beperking deze media? Kunnen zij hier wel mee uit de voeten? In deze workshop ervaar je dit zelf, zoeken we naar mogelijke oplossingen en delen we good practices. Dit helpt je om in jouw instelling handen en voeten te geven aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom digitale toegankelijkheid die vanaf 23 september 2018 van kracht is.

  Onderwijslogistiek is hersengymnastiek

  Edith Hofstede (saMBO-ICT) en Leo Bakker (Kennisnet)
  Zaal Dexter 24
  11.15 - 12.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Onderwijskwaliteit wordt in het mbo steeds meer bepaald door de mate waarin een organisatie in kan spelen op de wensen en eisen van studenten én die van het bedrijfsleven. Het mbo wil studenten de juiste startkwalificaties leveren en voldoende keuzemogelijkheden bieden. Er is een toenemende vraag naar flexibel, persoonlijk en gemoduleerd onderwijs, door de digitalisering is dit ook steeds beter mogelijk. Dit vereist wel een onderwijsorganisatie met een stevig fundament. Onderwijslogistiek krijgt daarmee terecht een steeds prominentere plek op de mbo-agenda. Met het referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo kan de instelling met al haar stakeholders in gesprek gaan, zodat de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de instelling bij elkaar worden gebracht.