home > programma > parallelsessie 5

  Parallelsessieronde 5

  van 13.15 tot 14.15 uur

  De dubbele sessies hebben om 13.45 uur een zaalwissel.

  13.15 13.45 14.15

  Wacky Learning Space

  Open leermaterialen delen met vakgenoten, hoe organiseer je dat?

   

  Vinden wat je zoekt met het SURF-zoekportaal voor open leermaterialen

  De volgende stap met blended onderwijs: European Maturity model for Blended Education

   

  Visie in uitvoering: blended learning in het hoger onderwijs

  Badge to the Future: de impact van open badges en microcredentialing

   

  Best practices voor het implementeren van open badges

  De student centraal - door een sterke informatiepositie

   

  Escape the classroom: VR-ervaringen voor het hoger onderwijs

  Overal en altijd toegang tot leren: kansen en uitdagingen   De afstudeerders van 2024

  Virtual reality biedt meer inzicht in onderwijspraktijk en -innovatie

  Onze studenten ICT-geletterd maken: hoe bereiken we dat?

  Het proces of het product: opdrachtgestuurd leren met behulp van de digitale leeromgeving

  De 10 beste tips voor learning analytics

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  13.15 - 14.15 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

   

  Open leermaterialen delen met vakgenoten, hoe organiseer je dat?

  Lieke Rensink (SURF), Paul Gobée (LUMC) en Ernst Boogert (Protestants Theologische Universiteit)
  Zaal Dexter 28
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Digitale leermaterialen

  Goed digitaal leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend en duur. Als vakdocenten samen optrekken, kunnen zij daar veel voordeel bij hebben. Ze kunnen gezamenlijk makkelijker een relevante collectie samenstellen en onderhouden, en waar nodig aanvullen met gezamenlijk ontwikkeld nieuw open materiaal. Zo bouwen ze samen aan een collectie van open leermaterialen van hoge kwaliteit, die steeds aangevuld wordt. In deze sessie verdiepen we ons in de activiteiten die vakcommunity's kunnen ontplooien om het ontwikkelen, delen en hergebruik van open leermaterialen te stimuleren. Er zijn docenten aanwezig die binnen hun eigen vakcommunity de eerste ervaringen opdoen met hergebruik van bestaande en open leermaterialen. Aan de hand van deze voorbeelden passeren alle relevante thema's de revue en gaan we met elkaar in gesprek hoe je als vakcommunity het verschil kan maken.

  Vinden wat je zoekt met het SURF-zoekportaal voor open leermaterialen

  Kirsten Veelo, Martine Teirlinck-Hermsen en Sylvia Moes (SURF)
  Zaal Dexter 28
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Digitale leermaterialen

  Met het leermateriaal van anderen verrijken docenten hun eigen onderwijs, het biedt inspiratie én bespaart tijd. Maar passend open leermateriaal van goede kwaliteit is niet altijd makkelijk te vinden. Daarom werkt SURF aan een zoekportaal voor open leermaterialen. Via dit zoekportaal zijn open leermaterialen te vinden, die staan opgeslagen in verschillende platforms, zoals SURFsharekit en Wikiwijs. Via interesseprofielen is het mogelijk om docenten te attenderen op relevante content. Om goed te kunnen attenderen, moeten  materialen wel optimaal doorzocht kunnen worden, bijvoorbeeld via spraakherkenning in video. De tijd van docenten gaat zo niet zitten in het zoeken, maar in het selecteren van open materialen. Tijdens deze sessie maak je kennis met het zoekportaal. Daarnaast tonen we een proof of concept waarin bestaande technieken worden gecombineerd, om het docenten en studenten makkelijker te maken om open leermaterialen te vinden die zo goed mogelijk passen bij wat zij zoeken.

  De volgende stap met blended onderwijs: European Maturity model for Blended Education

  Wiebe Dijkstra en Willem van Valkenburg (TU Delft)
  Zaal Dexter 30
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Online en Blended onderwijs

  Docenten en instellingen doen al veel op het gebied van blended learning, maar hoe maken we de volgende stap? De TU Delft probeert deze vraag te beantwoorden, samen met 6 andere Europese instellingen. In het Erasmus+-project EMBED ontwikkelen deze 7 instellingen een maturitymodel voor blended onderwijs. Dit model stelt instellingen en docenten in staat om, op een onderbouwde manier, de volgende stap te maken met blended onderwijs. Het model richt zich op 3 niveaus: cursusniveau (micro), instellingsniveau (meso) en overheidsniveau (macro). In deze presentatie delen we de eerste uitkomsten van het project: een beschrijving van state-of-the-art blended learning en de bouwstenen van het maturitymodel voor blended onderwijs.

  Visie in uitvoering: blended learning in het hoger onderwijs

  Liza Mossing Holsteijn en Yolande Spoelder (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Dexter 30
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam heeft haar visie op activerende werkvormen en blended learning vertaald naar een strategie. Zowel op facultair, als op vak- en curriculumniveau is eerst de visie bekend gemaakt, om draagvlak te creëren voor de strategie. Binnen de facultaire strategie hebben we vervolgens gewerkt aan expertiseontwikkeling, kennisdeling, en onderzoek en evaluatie. 2 grote uitdagingen bij het invoeren zijn de betrokkenheid van docenten bij innovatie en het verankeren van vernieuwing. Laat je in deze sessie informeren over hoe we omgaan met deze uitdagingen en neem na afloop van de sessie praktische strategieën mee naar huis om toe te passen in je eigen instelling.

  Badge to the Future: de impact van open badges en microcredentialing

  Lennart de Graaf (Fontys hogeschool ICT)
  Zaal Dexter 11/13
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Open badges en microcredentialing: elke onderwijsorganisatie is er op de een of andere manier mee bezig. Technisch lijkt het langzaam maar zeker volwassen te worden, maar welke implicaties heeft het op het onderwijs en de organisatie? In deze sessie hoor je alles over de experimenten die we met open badges hebben uitgevoerd bij de Fontys Hogeschool ICT. De badges zijn ingezet voor het waarderen van 'zeer gewenst gedrag' van studenten dat niet wordt beloond in het curriculum.

  Best practices voor het implementeren van open badges

  Marijn van den Doel (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Zaal Dexter 11/13
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Rotterdam School of Management (RSM) besteedt de laatste jaren steeds meer aandacht aan microcredentialing: het à la carte maken van het onderwijs. Op papier zijn badges uitermate geschikt om het leeraanbod visueel te maken en daarnaast voegt het een gamification element toe aan het leren. RSM heeft in de proof of concept van SURF met de open-badgesapplicatie Badgr de mogelijkheden verder onderzocht. We hebben voor het masterprogramma Finance & Investments Advanced alle afstudeerders, naast hun standaarddiploma, een digitale badge gegeven. In deze sessie delen we de geleerde lessen en hoor je hoe we verder gaan met experimenteren binnen de SURF-infrastructuur.

  De student centraal - door een sterke informatiepositie

  Joël de Bruijn (Onderwijsgroep Tilburg)
  Zaal Dexter 24
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  In deze sessie verkennen we hoe digitaal ondertekenen, het waarmerken van gegevens en cryptografie, ons helpt om de student een sterke informatiepositie te geven. Met de AVG als positieve drijfkracht bekijken we in deze sessie hoe dit helpt bij flexibilisering van onderwijs en de uitwisseling van gegevens buiten onze onderwijsinstelling met andere belanghebbenden. Vervolgens schetsen we mogelijke ontwikkelingen voor onze onderwijssystemen.

  Escape the classroom: VR-ervaringen voor het hoger onderwijs

  Thomas Ginn (Universiteit Leiden)
  Zaal Dexter 24
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Eind 2018 levert het Centre for Innovation van de Leiden University zijn twaalfde leerervaring in virtual reality (VR) op. Voor zo'n 1500 studenten vormen deze leerervaringen dan een onderdeel van hun reguliere curriculum. Bij dit uitgebreide project zijn allerlei partijen betrokken: bestuurders, docenten, instructional designers en app developers. Wat is de meerwaarde van VR voor het hoger onderwijs? Wat komt er kijken bij het ontwikkelen en implementeren van leervaringen in VR? Hoe krijg je alle belanghebbenden op 1 lijn? En misschien wel de meeste belangrijke vraag: werkt VR om het onderwijs te verbeteren? Het Centre for Innovation heeft in 2017 en 2018 een uitgebreide pilot gedraaid met allerlei VR-projecten, om deze vragen te beantwoorden. In deze sessie komen de geleerde lessen én antwoorden op de vragen aan bod.

  Overal en altijd toegang tot leren: kansen en uitdagingen

  Jan Gijselhart (itslearning) en Meredit Weiberg (Politieacademie)
  Zaal Dexter 26
  13.15 - 13.45 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  Studenten in mbo, hbo en wo hebben willen flexibeler onderwijs. Overal en altijd toegang tot leren speelt daarin een grote rol. Tijdens deze interactieve sessie zie je hoe de Politieacademie haar nieuwe digitale leeromgeving itslearning ingericht heeft om haar onderwijsprogramma's mobiel beschikbaar te maken, onder andere voor studenten die hun opleiding integreren in hun werk.

  De afstudeerders van 2024

  Narjiss Hamdi, Dirk van Oudvorst (Microsoft),
  Zaal Dexter 26
  13.45 - 14.15 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  De wereld verandert en daarmee ook bedrijven en de banen van de toekomst. Dat betekent iets voor het onderwijs. Hoe bereiden we studenten van vandaag voor op de banen van morgen?

  Virtual reality biedt meer inzicht in onderwijspraktijk en -innovatie

  Krijn Boom en Natasa Brouwer (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Dexter 15
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Veel sporters gebruiken moderne videotechnieken om eigen nieuwe aanpakken te bestuderen en te verbeteren. In het onderwijs is dat veel minder gebruikelijk, terwijl reflectie, feedback en feedforward onmisbaar zijn voor het evalueren van nieuwe onderwijsaanpakken en voor de professionele ontwikkeling van docenten. Met virtual reality (VR) kan een observator zelf kiezen wat hij/zij observeert, in tegenstelling tot bij video-opnames met conventionele camera's: daar kiest de cameraman wat op er de video te zien is. VR is hier vergelijkbaar met observeren in de collegezaal, met 1 wezenlijk verschil: er hoeft geen gebeurtenis/scene gemist te worden. Dat is met name belangrijk bij activerend interactief onderwijs, waar verschillende technologieën in combinatie worden ingezet en het onderwijs in een learning space plaatsvindt. In deze sessie presenteren we de ervaringen van docenten en zie je hoe toegankelijk VR voor dit doel is.

  Onze studenten ICT-geletterd maken: hoe bereiken we dat?

  Pierre Gorissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Frank Rem (Graafschap College)
  Zaal Dexter 19
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Online en Blended onderwijs

  Studenten zijn knoppenvaardig, maar dat betekent niet automatisch dat ze ook ICT-geletterd zijn. Met andere woorden dat ze weten hoe ze ICT kunnen en moeten inzetten ten behoeve van leven, leren én werken. Als onderwijsinstellingen moeten we hiervoor zorgen. Zelf het wiel uitvinden is niet handig, daarom werken een toenemend aantal onderwijsinstellingen samen met het iXperium Centre of Expertise Leren met ICT van de HAN. Zij onderzoeken samen hoe ze aandacht voor informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ICT-basisvaardigheden kunnen integreren in het onderwijs. Tijdens de sessie hoor je hoe we dit binnen de Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking van Gelderse mbo's en de HAN aanpakken. Je maakt kennis met een (vrij beschikbaar) hulpmiddel waarmee je binnen je eigen instelling het gesprek aan kunt gaan: welke competenties verwacht je van je studenten (en docenten), en wat doe je daar als onderwijsinstelling mee.

  Het proces of het product: opdrachtgestuurd leren met behulp van de digitale leeromgeving

  Tobe Baeyens (Erasmushogeschool Brussel)
  Zaal Dexter 17
  13.15 - 14.15 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Digitale opdrachten zijn een zeer krachtig middel om digitaal leren mogelijk te maken: ze zorgen ervoor dat de student onafhankelijk van tijd en ruimte kan leren. De docent kan ten allen tijde het proces opvolgen en feedback geven. Studenten kunnen elkaars werk beoordelen, er kunnen discussies ontstaan, lesmateriaal kan digitaal bekeken worden, en studenten kunnen via zelfreflectieverslagen hun eigen proces evalueren. Het ontwikkelen van een digitale opdracht met bijhorend lesmateriaal is niet eenvoudig. Het is belangrijk om niet het resultaat te beoordelen, maar de verworven kennis en het inzicht van de student. In deze sessie bekijken we hoe we een opdracht kunnen verdelen in verschillende onderdelen. Door dit te doen in de digitale leeromgeving kan het proces ten allen tijde opgevolgd worden. Daarnaast kan via de digitale leeromgeving het bekijken van en feedback geven op opdrachten veel sneller verlopen.

  De 10 beste tips voor learning analytics

  Nynke de Boer, Karianne Vermaas (SURF), Justian Knobbout (HU), Suzanne Jacobs (TU/e) en Marcel Schmitz (Zuyd Hogeschool)
  Zaal Dexter 22
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Studiedata

  Studiedata verzamelen en analyseren helpt je om meer inzicht te krijgen in het gebruik van online studiemateriaal en de studievoortgang van studenten. In 2016 en 2017 heeft een aantal instellingen meegedaan aan het learning-analyticsexperiment van SURF. Hun ervaringen hebben we verzameld. Samen met de SIG Learning Analytics nemen we je tijdens deze interactieve sessie mee in de lessons learned en hoor je de 10 beste tips voor als je zelf aan de slag wilt met learning analytics. Ook geven we op basis van deze geleerde lessen een doorkijkje naar de toekomst: wat is de volgende stap die SURF voor 2019 en verder voor ogen heeft? En welke ideeën en wensen leven er in jouw instelling als het gaat om learning analytics?