home > programma > parallelsessie 6

  Parallelsessieronde 6

  van 14.50 tot 15.50 uur

  De dubbele sessies hebben om 15.20 uur een zaalwissel.

  14.50 15.20 15.50

  Wacky Learning Space

  Online Summer Prep-Campus

   

  Blending van onderwijsadvisering en ICT-expertise: (hoe) werkt dat?

  Bruggen bouwen met i-coaches

   

  Kosten-batenanalyse van itembanken

  E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit

   

  Het proces van onderwijsinnovatie aan de Rotterdam School of Management

  Learning analytics concreet in jouw les: maak het leren zichtbaar   Learning analytics en de AVG: wat is mogelijk?
  Online proctoring in TeleToets   Kort en krachtig - presentaties van diverse leveranciers

  Op reis door het landschap van een online cursus

  7 dingen die echt werken: blended learning vormgeven met bewezen onderwijsprincipes

  AVG-inloopspreekuur

  Geannuleerd: Life hacks die het leven als docent makkelijker maken

   

  Wacky Learning Space

  Zaal Limousin 1
  14.50 - 15.50 uur

  Werk maken van onderwijsinnovatie? Kom naar de Wacky Learning Space!
  Heb jij vragen als: hoe krijg ik docenten zo ver dat ze nieuwe technologieën gaan gebruiken? Hoe zet ik een onderwijsinnovatie-verandertraject op? Waar vind ik gelijkgestemden die ook snel vooruit willen? Wat kan ik doen om onderwijsinnovatie op de kaart te zetten binnen mijn afdeling? Kom dan naar de Wacky Learning Space!

  Online Summer Prep-Campus

  Ines Lindner (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zaal Dexter 24
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  In het project Online Summer Prep­-Campus worden online zomercursussen georganiseerd voor aankomende BA-studenten voor een vliegende start in september. Het sociale doel is om een inclusieve cultuur te creëren via social media, zodat studenten zich lid van de VU-community voelen en studiegenoten alvast leren kennen. De leerdoelen zijn het wekken van realistische verwachtingen over de studie, snel stimuleren van een academische houding en het vroegtijdig wegwerken van deficiënties in wiskunde. De summer campus wordt door docenten en studentenverenigingen real-time online begeleid op een sociaal interactieve manier. Het project wordt in samenwerking met het Amsterdam Center for Learning Analytics wetenschappelijk geëvalueerd. Een centrale onderzoeksvraag is of online werkgroepen de vorming van sociale netwerken beïnvloeden die aan het begin van de studie op de campus ontstaan.

  Blending van onderwijsadvisering en ICT-expertise: (hoe) werkt dat?

  Liselotte Slagman en Paul den Hertog (Hogeschool van Amsterdam)
  Zaal Dexter 24
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie heeft in 2017 als eerste faculteit van de HvA de afdelingen Informatiemanagement en Onderwijs & Onderzoek samengevoegd. Dit vanuit de visie dat deze 2 diensten nu én in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er zijn nog uitdagingen, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo is er een energiek en divers team ontstaan, dat ruimte voor initiatief ervaart. En onze partners in onderwijs en onderzoek beleven de samenvoeging van de diensten als logisch, effectief en duidelijk. In deze sessie hoor je hoe we onze identiteit opnieuw hebben gedefinieerd, en hoe onze missie en visie nu luiden. We vertellen ook welke veranderingen we nog meer hebben ingezet om echt een geïntegreerde dienstverlener te zijn.

  Bruggen bouwen met i-coaches

  Leo Bakker en Pascal Koole (Kennisnet)
  Zaal Dexter 22
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Online en Blended onderwijs

  ICT-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ICT. Maar hoe doe je dat? Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 mbo-instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met 6 succesfactoren. Deze aanpak wordt nu beproefd bij 6 mbo-instellingen. Tegelijkertijd wordt een leergang voor i-coaches ontwikkeld, die niet alleen gericht is op de kennis en vaardigheden van de i-coach zelf, maar ook op de invoering van de i-coach als strategisch instrument binnen de onderwijsorganisatie. Tijdens deze workshop presenteren we de modelaanpak, inclusief de ervaringen binnen de pilotscholen. Daarnaast bespreken we het opleidingsplan voor de leergang i-coaches en word je uitgenodigd hier feedback op te geven.

  Kosten-batenanalyse van itembanken

  Sylvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
  Zaal Dexter 22
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  Het (gezamenlijk) ontwikkelen van itembanken wordt vaak gezien als een middel om kwalitatief beter te kunnen toetsen en toetsen op maat mogelijk te maken. Maar wat betekent dat eigenlijk, kwalitatief beter toetsen? En: weegt de hogere kwaliteit op tegen de hogere kosten? Immers: als er samengewerkt wordt aan vragenbanken, dan nemen de ontwikkelkosten toe. Er is een kwantitatief model ontwikkeld om een antwoord te geven op bovenstaande vraag. Maar het model is niet onomstreden: het haalde bijvoorbeeld niet het handboek 'In 5 stappen naar een itembank' van SURF. In deze sessie bekijken we het model, en kun je je eigen variabelen opgeven. Durf jij met deze gegevens in je instelling op pad te gaan om te pleiten voor een serieuzere aanpak van het ontwikkelen van itembanken?

  E-portfolio in de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit

  Bea Edlinger en Elize van der Zwaag (Radboud Universiteit)
  Zaal Dexter 30
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Digitale leeromgeving

  Tijdens deze presentatie maak je kennis met concrete voorbeelden van de inzet van e-portfolio in het universitair onderwijs. Deze voorbeelden komen uit de praktijk van opleidingen aan de Radboud Universiteit die de portfoliofunctionaliteiten van de leeromgeving Brightspace gebruiken. We laten zien hoe we het portfolio per opleiding specifiek ontwerpen en inrichten. En hoe we de expertise naar de betrokkenen van de opleiding overdragen zodat zij zelf aanpassingen, vernieuwingen en verbeteringen kunnen aanbrengen. We hebben onze expertise opgedaan tijdens het project Digitaal portfolio in het kader van het 4-jarig Programma ICT in het Onderwijs van de Radboud Universiteit.

  Het proces van onderwijsinnovatie aan de Rotterdam School of Management

  Bas Giesbers en Marijn van den Doel (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Zaal Dexter 30
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  In 2015 werd op de Rotterdam School of Management (RSM) het Learning Innovation Team opgericht. Dit team heeft als doel om het onderwijs aan de RSM proactief te vernieuwen en te verbeteren, in samenwerking met programmadirecteuren en docenten. Het Learning Innovation Team heeft een overkoepelend onderwijsinnovatieproces ontwikkeld dat innovatie op curriculum- en vakniveau mogelijk maakt. Het proces faciliteert zowel bottom-up- als top-down-innovatie en garandeert een intensitieve betrokkenheid op faculteitsniveau. In deze sessie zie je hoe het onderwijsinnovatieproces werkt en geven we je voorbeelden uit de praktijk.

  Learning analytics concreet in jouw les: maak het leren zichtbaar

  JaapJan Vroom (Deltion College) en Mathijs Doets (Erasmus MC)
  Zaal Dexter 11/13
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Studiedata

  Vaak worden learning analytics gebruikt om het studiesucces van een student te voorspellen. In deze sessie kiezen we een andere insteek: hoe kun je, als docent, je studenten data laten genereren om je eigen onderwijs te versterken? We laten je de pilots zien van het Erasmus MC en het Deltion College. Beide instellingen hebben met de online open-source-auteurstool Xerte leerevaringen via xAPI in een Learning Record Store (LRS) opgeslagen. In de pilots is een tool ontwikkeld waarmee de docenten laagdrempelig en real-time analyses kunnen bekijken en daarop interventies baseren. Elke docent kan er meteen mee aan het werk. We demonstreren hoe je als docent zelf bepaalt wat je meet. Samen bespreken we hoe je het leren zichtbaar maakt en hoe je de data kunt gebruiken in je eigen onderwijs.

  Learning analytics en de AVG: wat is mogelijk?

  Niels Westerlaken (Project Moore Advocaten)
  Zaal Dexter 11/13
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Studiedata

  Het gebruiken van learning analytics in het onderwijs kan juridisch een complex proces zijn. Zeker sinds dit jaar de AVG haar intrede heeft gedaan. Verschillende instellingen hebben behoefte aan praktische juridische begeleiding bij het gebruiken van learning analytics. Project Moore Advocaten heeft samen met SURFnet een juridische handleiding opgesteld die uitlegt hoe learning analytics in het onderwijs te positioneren zijn, binnen de kaders van de AVG. Er is met name gekeken naar de verschillende wettelijke grondslagen en naar profiling. Tijdens deze sessie gaan we in op verschillende vormen van learning analytics, en we laten zien hoe deze juridisch geduid moeten worden. Op deze wijze laten we zien dat je learning analytics ook binnen de kaders van de AVG toe kunt passen.

  Online proctoring in TeleToets

  Adnan Maakoul (Citrus Andriessen)
  Zaal Dexter 26
  14.50 - 15.20 uur
  Thema Digitaal toetsen en beoordelen

  In deze sessie maak je kennis met de mogelijkheden van online proctoring: het afnemen van toetsen onder gecontroleerde condities. Hiertoe zetten we moderne technieken in om de afname op afstand automatisch te monitoren door kunstmatige intelligentie en/of inzet van toezichthouders. Zo kan de student de toets op zijn eigen laptop maken, in zijn eigen tijd en op een zelf te bepalen locatie. Ook hoeven studenten niet altijd meer naar school te komen om toetsen te maken waardoor er minder toetszalen nodig zijn. Bovendien kan inzage flexibeler ingepland worden. De proctoringfunctionaliteit is naadloos geïntegreerd met het toetssysteem TeleToets, voor het plannen en afnemen van de toets.

  Kort en krachtig - presentaties van diverse leveranciers

  Michael Kleine (Cisco), Vincent Flick (Axians), Vincent van Ee (Avit Group) en Marine Shrestra (MazeMap)
  Zaal Dexter 26
  15.20 - 15.50 uur
  Thema Flexibilisering van het onderwijs

  In deze sessie krijg je een kort overzicht van de diensten en projecten van verschillende leveranciers:
  - Cisco’s Digitale Versnelling Nederland en partners, over 3 oplossingen en 1 skillsprogramma
  - Vosko en MazeMap, over wayfinding voor universiteiten
  - Axians, over location based services
  - Avit Group, over het Webex-platform
  - Networking Academy team, over de mogelijkheden van opleiding van ICT-studenten maar ook van andere studenten.

  Op reis door het landschap van een online cursus

  Anne-Petra Rozendal, Merle Maas-Krebber (UMC Utrecht) en Roy de Vries (Elevate Health)
  Zaal Dexter 15
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  Met de ontwikkeling en inzet van online cursussen in het bestaande onderwijs hebben we binnen het life-sciencesonderwijs op de UU een enthousiaste beweging in gang gezet. Zowel studenten als docenten waarderen de flexibiliteit, diepgang en communicatie binnen het ontwikkelde online onderwijs. We vertellen in deze sessie kort waarom we hebben gekozen voor deze innovatie. Maar we willen je vooral inspireren met een reis door het landschap van een online cursus. Wat komen we onderweg tegen? Vanuit zowel onderwijskundig als technisch perspectief laten we zien hoe de cursus is ontworpen en voor welke leeractiviteiten is gekozen. Ook hoor je waarom en hoe de studenten onderling en met de docent communiceren, hoe variatie van opdrachten in de cursus bereikt wordt en hoe de toetsing is ingericht. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van online onderwijs, hoe een online cursus er nou écht uitziet en naar de ervaringen van de studenten en de docent? Stap in en kom in beweging.

  Geannuleerd: 7 dingen die echt werken: blended learning vormgeven met bewezen onderwijsprincipes

  Wiebe Dijkstra (TU Delft), Peter Dekker (Hogeschool van Amsterdam) en Natasa Brouwer (Universiteit van Amsterdam)
  Zaal Dexter 19
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Online en blended onderwijs

  Helaas is deze sessie komen te vervallen.

  AVG-inloopspreekuur

  Sebas Veeke (SURF)
  Zaal Dexter 17
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Studiedata

  Bij dit AVG-inloopspreekuur kun je alles vragen wat je nooit durfde te vragen! Er is gelegenheid om op een praktische manier aan de slag te gaan met vragen over onderwerpen als privacy (by design), gegevensbescherming, (dienst)ontwikkeling en beschermingsmaatregelen.

  Life hacks die het leven als docent makkelijker maken

  Anca de Vries en Quirine Hakkaart (Aeres Hogeschool Almere)
  Zaal Dexter 28
  14.50 - 15.50 uur
  Thema Nieuwe technologie

  Meer dan 100 tentamens nakijken van een vak binnen een uur? En dan ook nog de gespecificeerde toetsscores delen met je studenten? Het kan! Maar ook eenvoudig kruiswoordraadsels maken, simpele studietips geven, programma's om online quizjes te maken, lay-outprogramma's en presentatieprogramma's: er passeert van alles de revue tijdens deze sessie. Je wordt in een workshopachtige setting ondergedompeld in een wereld vol inspiratie en tools die je leven als docent een stuk makkelijker kunnen maken. We hebben een aantal tools geselecteerd die wij handig vinden en die ons (erg veel) tijd besparen, en die ook nog eens erg leuk zijn voor onze studenten! Op basis daarvan verkennen we de wereld aan mogelijkheden die via het internet aan onze voeten ligt.