Keynotes centraal programma

De eerste keynotesprekers van de SURF Onderwijsdagen stellen zich alvast voor.

 

Dr. Timothy McKay

 

Learning Analytics: Harnessing Data Science to Transform Education

 


The 21st century opened amidst an information revolution which promises to transform higher education as dramatically in this century as industrialization did in the last. Many things have already changed, but the real revolution will come when we harness information technology to personalize education: optimizing our education of an increasingly diverse student body, creating much greater student motivation and engagement, and accomplishing more with less.

This talk will describe how research using data about the processes and products of education led the University of Michigan to discover patterns of inequity in STEM education, develop an array of new student support technologies, and launch a major new Foundational Course Initiative.

 

Biografie Dr. Timothy McKay

 

Oscar Kneppers

 

Get out off your comfort zone

 

Rockstart-oprichter Oscar Kneppers neemt ons mee met het ‘Hoe, Wat en vooral Waarom' van ondernemend denken in tijden van grote veranderingen: wat is er eigenlijk gaande in de wereld, waarom vraagt dat om ondernemende denkers, en hoe pakken die dat dan aan? Een heldere handreiking op basis van de 5 Rockstart Mantras. Mantra nr. 3: ’Stop talking. Start Building’.

Biografie Oscar Kneppers

 


Keynote 'Onderwijs in beweging'

 

De mogelijkheden die ICT biedt zijn bijna eindeloos, maar het onderwijs ziet er grosso modo nog hetzelfde uit als een paar eeuwen geleden. Maar in wensdromen ziet het onderwijs er over tien jaar totaal anders uit. Veel keuzevrijheid, flexibiliteit, een levenslange leercarrière, en veel gepersonaliseerder. Die wensdromen komen niet uit de lucht vallen: de arbeidsmarkt vraagt om digitaal vaardige werknemers, studenten leven en werken digitaal en willen dat ook in hun onderwijs. Ze willen leven en werk gemakkelijk kunnen combineren met onderwijs, en de techniek dendert voort, en vraagt ons, of we nu willen of niet, mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. Kortom, alle reden om in beweging te komen. Waarom lijkt het onderwijs zo moeizaam te veranderen? En wat is er nodig om die beweging wél in gang te zetten? Waar zorgt samenwerking ervoor om sneller en meer voortgang te boeken? Tijdens deze keynote gaan SURF, VSNU en VH in op hun ambities om echte verandering tot stand te brengen en de gewenste toekomst dichterbij te brengen, en gaan in gesprek met OCW over de rol die de overheid kan spelen.

 

Dr. Robbie K. Melton

 

Moving education with emerging smart connected technology of the Internet of Everything (IoE)

 

Gartner (2014) defines the Internet of Everything (IoE) as the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment. The rise of these connected ‘smart’ technologies provide new opportunities for transforming teaching and learning, as well as real-time, on-demand data, for evoking immediate changes.

This presentation will address the possibilities and challenges of IoE Smart Technologies (EduGadgets) as data drived tools for improving academic and social performance and a showcase of technology highlighting the latest innovations in emerging technologies of wearables, mobile devices, health and fitness aids, STEM, mixed realities (VR/AR/Gamification/Holograms) across the education disciplines and K-16 spectrum.

 

Learn about the development and impact of Internet of Everything (IoE) Smart EduGadget of mobile devices, smartphones, wearables, and virtual – augmented reality with hands-on viewing. Share in the exploration of the educational possibilities and challenges.

Biografie Dr. Robbie K. Melton

 
Laatste wijziging op 03 okt 2017