Thema

Op de SURF Onderwijsdagen vind je trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT, die je inspireren om onderwijs meer op maat aan te bieden. Het thema is Zet onderwijs in beweging.

Onderwijs op maat

Instellingen helpen om onderwijs op maat te realiseren is de lange termijn doelstelling van de SURF. Technologie maakt het mogelijk steeds beter aan te sluiten op de leerbehoeften van individuele studenten, bijvoorbeeld met behulp van online leermateriaal, online en blended onderwijs, learning analytics, adaptief onderwijs en digitale toetsen. Studenten verwachten dit, ze zijn immers opgegroeid met de mogelijkheden die technologie biedt. Ze gebruiken meerdere ‘devices’, zijn altijd verbonden, gebruiken apps, digitale leeromgevingen of volgen een massive open online course (MOOC) bij een buitenlandse instelling.

Zet onderwijs in beweging

Onderwijs op maat realiseren doe je niet ‘zo maar’. Het vraagt instellingen om processen te veranderen en gebaande paden te verlaten. De technologie dendert voort en het onderwijs blijft achter. Wil je als instelling digitale wereldburgers opleiden, wil je de flexibiliteit bieden die het mogelijk maakt studie, werk en leven te combineren, en wil je gebruikmaken van de mogelijkheden die technologie biedt, dan moet je in beweging komen. Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2018 kun je voorbeelden zien van instellingen die in beweging zijn. Voorbeelden van change makers die op een effectieve, efficiënte en innovatieve manier ICT gebruiken om hun onderwijs op maat aan te bieden. Zij zetten hun onderwijs, de student, de docent, de instelling en de samenwerking tussen instellingen in beweging.

 

Laatste wijziging op 14 feb 2018