Thema

Op de SURF Onderwijsdagen vind je trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT, die je inspireren om onderwijs meer op maat aan te bieden. Dit jaar staat ‘onderwijs in beweging’ centraal.

Onderwijs op maat

Instellingen helpen om Onderwijs op maat te realiseren is de lange termijn doelstelling van de SURF. Technologie maakt het mogelijk steeds beter aan te sluiten op de leerbehoeften van individuele studenten, bijvoorbeeld met behulp van online leermateriaal, online en blended onderwijs, learning analytics, adaptief onderwijs en digitale toetsen. Studenten verwachten dit, ze zijn immers opgegroeid met de mogelijkheden die technologie biedt. Ze gebruiken meerdere ‘devices’, zijn altijd verbonden, gebruiken apps, digitale leeromgevingen of volgen een massive open online course (MOOC) bij een buitenlandse instelling.

Onderwijs in beweging

Onderwijs op maat realiseren doe je niet ‘zo maar’. Het vraagt instellingen om processen te veranderen, gebaande paden te verlaten en in beweging te komen. Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2017 laten we voorbeelden zien van instellingen die in beweging zijn. Voorbeelden van change makers die op een effectieve, efficiënte en innovatieve manier ICT gebruiken om hun onderwijs op maat aan te bieden. Zij zetten hun onderwijs, de student, de docent, de instelling en de samenwerking tussen instellingen in beweging.

Overzicht sessies per subthema

Naast het hoofdthema 'Onderwijs in beweging' is het programma opgebouwd uit 7 subthema’s, waarover je verschillende sessies kunt bijwonen:

Je kunt er voor kiezen sessies binnen 1 thema te volgen of sessies uit meerdere thema's te combineren.

Inschrijven

Wil jij zien hoe je onderwijs in beweging kunt brengen? Schrijf je dan in en kom inspiratie opdoen tijdens de SURF Onderwijsdagen 2017!

Laatste wijziging op 12 okt 2017